กระบวนการผลิต
     วัตถุดิบ
     ขั้นตอนการผลิต
     โรงงาน SCBP

 CERTIFICATES 
 
ขั้นตอนการผลิต


ขั้นตอนในการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ

  1.ติดตั้งเหล็กปลอกและลวดอัดแรง   2.ดึงลวดอัดแรง   3.จัดระยะเหล็กปลอกและผูกเหล็ก

  4.ประกอบแบบ   5.ตรวจสอบแบบก่อนเทคอนกรีต   6.ผสมคอนกรีต

  7.ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตสด   8.เทคอนกรีต   9.ชี้บ่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

  10.ถอดแบบ   11.ตัดลวดอัดแรง   12.บ่มคอนกรีต

  13.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป   14.ยกเสาเข็ม และจัดเก็บ   15.จัดส่งไปยังลูกค้า


Home   |   About Us   |   Products   |   Production   |   Knowledge   |   Projects   |   Contact Us
Copyright 2010 SIAM CONCRETE AND BRICK PRODUCTS COMPANY LIMITED. All Rights Reserved.