กระบวนการผลิต
     วัตถุดิบ
     ขั้นตอนการผลิต
     โรงงาน SCBP

 CERTIFICATES 
 
วัตถุดิบ


วัตถุดิบต่างๆ ที่นำมาใช้ในการผลิต นอกจากคุณภาพจะต้องผ่านตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตแล้ว ทาง บจก.สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ ยังได้มีการตรวจสอบก่อนนำไปใช้ในการผลิต ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานกำหนด

คอนกรีต

          คอนกรีต มีกำลังรับแรงอัดประลัย (Compressive Strength) เมื่อทดสอบที่อายุ 28 วัน
          - ไม่น้อยกว่า 400 กก/ตร.ซม. สำหรับตัวอย่างคอนกรีตรูปลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม.
          - ไม่น้อยกว่า 350 กก/ตร.ซม. สำหรับตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม.
          ปูนซีเมนต์ ที่ใช้ คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 (High Early Strength Portland Cement Type III) เป็นปูนซีเมนต์ประเภทให้กำลังรับแรงอัดเร็ว ตามมาตรฐาน ASTM C150 และ มอก.15
          มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด ผ่านการทดสอบขนาดคละและเปอร์เซ็นต์ฝุ่น ตามมาตรฐาน ASTM C33
          น้ำยาผสมคอนกรีต เป็นน้ำยาผสมคอนกรีต ตามมาตรฐาน ASTM C494 Type F

     

เหล็กเสริมตามยาว

          ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง (PC Wire) เป็นลวดเหล็กชนิด Uncoated Stress - Relived Steel Wire Indented Round Type แบบ Single Wire ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม., 5 มม. และ 7 มม. ตามมาตรฐาน มอก.95 โดยมีกำลังดึงสูงสุด ไม่น้อยกว่า 17,000 กก./ตร.ซม.
          ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง (PC Strand 7 Wire) เป็นลวดเหล็กชนิด Seven Wire Stress-Relived ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8" และเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตามมาตรฐาน มอก.420 ชนิดเกรด 1860 โดยมีกำลังดึงสูงสุด ไม่น้อยกว่า 19,000 กก./ตร.ซม.

เหล็กปลอก

          ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต (Cold-Drawn Steel Wire) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม., 4 มม. และ 7 มม. ตามมาตรฐาน มอก.747 โดยมีกำลังดึงสูงสุด ไม่น้อยกว่า 5,600 กก./ตร.ซม.

     

     

     

    

Home   |   About Us   |   Products   |   Production   |   Knowledge   |   Projects   |   Contact Us
Copyright 2010 SIAM CONCRETE AND BRICK PRODUCTS COMPANY LIMITED. All Rights Reserved.