ผลิตภัณฑ์ของเรา
     I SHAPE PILE
     SQ SHAPE PILE
     KING PILE, BATTER PILE
     SHEET PILE
     PLANK GIRDER
     I GIRDER
     BOX GIRDER
     RC PANEL
     OTHERS

 CERTIFICATES


 
 
ผลิตภัณฑ์ SCBP


          บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำกัด มีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ได้หลายประเภท อาทิ เช่น

          - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดรูปตัวไอ (Prestressed I Pile)

          - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน (Prestressed Square Pile)

          - เส่าเข็มเขื่อน (King Pile)

          - เสาเข็มสมอ (Battle Pile)

          - เสาเข็มพืด (Sheet Pile)

          - คานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Girder)

          - ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete)

          - ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า      addressเสาเข็ม มอก.


 

                                 

 
  
Home   |   About Us   |   Products   |   Production   |   Knowledge   |   Projects   |   Contact Us
Copyright 2010 SIAM CONCRETE AND BRICK PRODUCTS COMPANY LIMITED. All Rights Reserved.