กระบวนการผลิต
     วัตถุดิบ
     ขั้นตอนการผลิต
     โรงงาน SCBP

 CERTIFICATES 
 
โรงงานของเรา

 

พื้นที่ 56 ไร่

Yard

Yard 1 : 15 ม. x 150 ม. 13 Beds

Yard 2 : 17 ม. x 190 ม. 11 Beds

Yard 3 : 16 ม. x 190 ม. 12 Beds

กำลังการผลิตคอนกรีต

Plant 1 : 30 ลบ.ม./ชม.

Plant 2 : 30 ลบ.ม./ชม.

บริเวณกองเก็บ

Yard 1 : 10 ม. x 150 ม.

Yard 2 : 13 ม. x 190 ม.

Yard 3 : 11 ม. x 190 ม.

อาคารสถานที่

อาคารสำนักงาน

ห้องทดสอบ

สโตร์

โรงงานซ่อมบำรุง

โรงเหล็ก

โรงงานเชื่อมประกอบ

     

     

 

Home   |   About Us   |   Products   |   Production   |   Knowledge   |   Projects   |   Contact Us
Copyright 2010 SIAM CONCRETE AND BRICK PRODUCTS COMPANY LIMITED. All Rights Reserved.