เกี่ยวกับเรา
     ประวัติบริษัท
     การรับรองคุณภาพ

 CERTIFICATES

 
 
ประวัติ SCBP

พ.ศ.2506 : เริ่มก่อตั้ง โดยใช้ชื่อว่า บริษัท โรงงานกระเบื้องดินเผา จำกัด มีทุนจดทะเบียนครั้งแรก 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท)
พ.ศ.2511 : ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ผลิตภัณฑ์อิฐสยาม จำกัด
พ.ศ.2527 :

ปรับปรุงการผลิตและขยายโรงงานพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 84,000,000 บาท (แปดสิบสี่ล้านบาท) พร้อมกันนี้บริษัทได้นำเทคโนโลยี และเครื่องจักรกลที่ได้มาตรฐานในการผลิตแผ่นพื้นกลวงสำเร็จรูป SPAN – DECK เป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก SPAN – DECK เข้ามาผลิตเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย

พ.ศ.2538 : ได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.396 – 2524
พ.ศ.2539 : พัฒนาการผลิต โดยติดตั้ง Plant สำหรับผสมคอนกรีตเพิ่ม 1 Plant รวมทั้งติดตั้งเครนขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการผลิตคานคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete I – Girder)
พ.ศ.2548 : ปรับปรุงโรงงานและบริเวณโดยรอบทั้งหมดให้สะอาดและปลอดภัยจากฝุ่นละออง
พ.ศ.2552 : ได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.396 – 2549

 

Home   |   About Us   |   Products   |   Production   |   Knowledge   |   Projects   |   Contact Us
Copyright 2010 SIAM CONCRETE AND BRICK PRODUCTS COMPANY LIMITED. All Rights Reserved.