เกี่ยวกับเรา
     ประวัติบริษัท
     การรับรองคุณภาพ

 CERTIFICATES

 
 
การรับรองคุณภาพ


          บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำกัด ได้รับการรับรองกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.396 - 2549 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน

scbp pile test_tis     scbp pile test_tis

scbp pile test_tis     scbp pile test_tis

 

Home   |   About Us   |   Products   |   Production   |   Knowledge   |   Projects   |   Contact Us
Copyright 2010 SIAM CONCRETE AND BRICK PRODUCTS COMPANY LIMITED. All Rights Reserved.