ผลงานที่ผ่านมา

 CERTIFICATES 
 
โครงการ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน - เพชรเกษม


          โครงการถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน - เพชรเกษม สร้างขึ้นเพื่อระบายการจราจรจากถนนสีลม ถนนสาทร ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อไปถนนเพชรเกษม และถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยไม่ต้องผ่านไปทางวงเวียนใหญ่ ทำให้ประหยัดเวลาและน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งส่งผลให้การจราจรบริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนประชาธิปก ถนนอินทรพิทักษ์ และบริเวณใกล้เคียง คลายความแออัดลงได้

SCBP - Bangkoowat

 

                                   


                                   


< Back

 

Home   |   About Us   |   Products   |   Production   |   Knowledge   |   Projects   |   Contact Us
Copyright 2010 SIAM CONCRETE AND BRICK PRODUCTS COMPANY LIMITED. All Rights Reserved.