ผลงานที่ผ่านมา

 CERTIFICATES 
 
โครงการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก


          โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก เป็นโครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โครงการฯ ที่สนองตอบแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของภาครัฐ การมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติ และเป็นพลังงานสะอาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย บจก.สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ ดำเนินการในการผลิตและจัดส่ง เสาเข็มสมอ, PC Plank , PC Box Girder โดยมีมูลค่างานทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านบาท

SCBP - naresuan dam

 

                                   


                                   


< Back

 

Home   |   About Us   |   Products   |   Production   |   Knowledge   |   Projects   |   Contact Us
Copyright 2010 SIAM CONCRETE AND BRICK PRODUCTS COMPANY LIMITED. All Rights Reserved.