ผลงานที่ผ่านมา

 CERTIFICATES 
 
โครงการ ทางยกระดับทางหลวงพิเศษ หมายเลข 338


          โครงการก่อสร้างทางยกระดับ ถนนบรมราชชนนี หรือ ทางยกระดับทางหลวงพิเศษ หมายเลข 338 ก่อสร้างขึ้น เพื่อบรรเทาการจราจรที่แออัด และให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง สู่จังหวัดปริมณฑลโดยรอบกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้และภาคตะวันตกมากขึ้น โดย บจก.สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ ดำเนินการผลิตและจัดส่ง    I-Girder ให้แก่โครงการ โดยมีมูลค่างานทั้งสิ้น 295 ล้านบาท

SCBP - Bangkoowat

 

                                   


                                   


< Back

 

Home   |   About Us   |   Products   |   Production   |   Knowledge   |   Projects   |   Contact Us
Copyright 2010 SIAM CONCRETE AND BRICK PRODUCTS COMPANY LIMITED. All Rights Reserved.