ผลงานที่ผ่านมา

 CERTIFICATES 
 
โครงการ บ้านเอื้ออาทร


          โครงการบ้านเอื้ออาทรดำเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการสร้างโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อคนมีรายได้น้อย โดย บจก.สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ ช่วยเร่งดำเนินการในการผลิตและจัดส่งเสาเข็มที่มีคุณภาพ ให้แก่โครงการบ้านเือื้ออาทร กว่า 20 โครงการ โดยมีมูลค่างานทั้งสิ้นกว่า 630 ล้านบาท

SCBP - Eua Arthorn

 

                                   


                                   


< Back

 

Home   |   About Us   |   Products   |   Production   |   Knowledge   |   Projects   |   Contact Us
Copyright 2010 SIAM CONCRETE AND BRICK PRODUCTS COMPANY LIMITED. All Rights Reserved.