ผลงานที่ผ่านมา

 CERTIFICATES 
 
โครงการ ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ริมคลองบางกอกน้อย


          โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ริมคลองบางกอกน้อย เป็นโครงการที่ทางสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมคลองบางกอกน้อย โดย บจก.สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ ดำเนินการในการผลิตและจัดส่งเสาเข็มเขื่อน (King Pile), เสาเข็มสมอ (Battered Pile) และแผ่น คลส. โดยมีมูลค่างานทั้งสิ้นกว่า 75 ล้านบาท

SCBP - Bangkoowat

 

                                   


                                   


< Back

 

Home   |   About Us   |   Products   |   Production   |   Knowledge   |   Projects   |   Contact Us
Copyright 2010 SIAM CONCRETE AND BRICK PRODUCTS COMPANY LIMITED. All Rights Reserved.