ผลงานที่ผ่านมา

 CERTIFICATES 
 
โครงการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกด้านใต้


          โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ ถนนกาญจนาภิเษก สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อันเป็นผลมาจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

          โครงการฯ แบ่งออกเป็น ด้านตะวันตก ด้านตะวันออก และด้านใต้ โดยได้ทยอยสร้างตามลำดับ บจก.สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ ได้ดำเนินการผลิตและจัดส่งในส่วนของคาน I Girder ในส่วนตอนย่อยที่่ 6 ของโครงการฯ ทางด้านใต้ (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยมีมูลค่างานทั้งสิ้นกว่า 378 ล้านบาท

SCBP - SOBRR

 

                                   


                                   


< Back

 

Home   |   About Us   |   Products   |   Production   |   Knowledge   |   Projects   |   Contact Us
Copyright 2010 SIAM CONCRETE AND BRICK PRODUCTS COMPANY LIMITED. All Rights Reserved.